:))

در جستجوی الگوها: مجلس گرم کن های ایلان ماسک، روایتگری رامبد جوان از خوردنی ها

استاد القٌرّاء، خوش صداء! خانم حلماء.

صحنه را دیدم

:) تا حالا رامبد جوان رو از نزدیک دیده اید؟ این ویدیو این حس رو بهتون می ده.