هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

اینو بشنوید، یه غزل از حافظه، با ساز و آواز. خیلی خوبه، خیلی. 

-----------------------

خواننده اش رو نادیده بگیرید، صداش رو بشنوید فقط.


موضوعاتِ مرتبط: