نیمه ی پُر

در کمال عصبانیت گفت: "خیلی گاوی ... البته چشمات شبیه آهوه."


موضوعاتِ مرتبط:
خانوم زرافه ۲۳ مرداد ۹۴ , ۱۱:۰۵
چه صادقانه !!