قلب

یه فایل ده دقیقه ای از حاج آقا قاسمیان، درباره ی قلب و مودت و ... .


موضوعاتِ مرتبط:
وبتون اصلا خوب نیس
عالیهـــــــــــــــــــ محشره
پیش منم بیاین منتظرم

سلام.

کلک های قدیمی! 

نه دیگه این جدیدش بود
قدیمیش این بود که 
وب عالی داری به منم سر بزن

آره :)