حسِ عکس

---------------------------

از اینجا.


موضوعاتِ مرتبط:
توضیح بده.

خودتو بذار جای امیرعلی، چه حسی داری؟